Yaşasın Bir Mayıs!

BASINA VE KAMUOYUNA 

1 Mayıs Dünya İşçi ve Emekçilerinin mücadele ve dayanışma bayramını Enternasyonalin vazgeçilmez devrimci ve dayanışmacı ruhu ile kutluyoruz. Dünya toplumunun salgınla uğraştığı bu dönemde özellikle bütün insanlığı iyileştiren #sağlık ve bilim emekçileri şahsında emeğin ve dayanışmanın ne kadar hayati olduğuna tüm dünya bir kez daha tanıklık etti. Emekçilere tüm samimi duygularımızla yürekten teşekkür ediyoruz.

Değerli emekçiler, işçiler , kadınlar ve değerli halkımız! Yaşadığımız coğrafya ilk üretimin, ilk bilimsel icadın ve aydınlanmanın merkezi olduğu kadar tüm dünyayı eşitsiz bir düzene mahkûm eden kapitalist uygarlığın da kök hücresi konumundadır. Genel olarak Mezopotamya toplumu ve özelde Kürdistan toplumu aynızamanda bir emek toplumudur.  Buradaki emek gaspı üzerine inşa edilen kölelik düzeni bugün tüm dünya emeğini sömürgeleştirdi.

Mezopotamya toplumu asırlardır kadını, işçisi ve emekçisiyle bu coğrafyada üretiyor. Artık”Kimin için üretiyoruz?” demenin zamanı gelmiştir.İlkçağlarda Mezopotamya’da söylenen bir sözü hatırlatarak” İnek sağanın,toprak sürenindir!” demenin zamanı gelmiştir. Çözümhem Mezopotamya hem başka coğrafyalarda sömürgeleştirmeyen yeni bir üretim veyeşil bir dünyadadır. İşçiler, emekçiler, kadınlar ve ezilen halklar dünyanınher yerinde yetişebilen ve kökleri her coğrafyaya uzanan  meşe ağacıgibidirler. Onun için tüm dünyada seslerini ve mücadelelerinibirleştirebilirler. Çözüm tüm işçilerin, emekçilerin, kadınların,ekolojistlerin ve ezilen halkların farklılıklarını ve özgünlüklerini koruyarakbirleşebilecekleri enternasyonal dayanışmadadır.  

Üretimin olmadığı bir dünya düşünülemez. Ancak emekçilerin haklarını alamadığı veinsanca çalışma koşullarına sahip olmadığı bir dünyayı değiştirmek, eşit veözgür bir yaşamı inşa etmek için demokratik ve sosyalist toplum iddiamızdanasla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü ” Sosyalizmde ısrar insan olmaktaısrardır.”

Demokratik Toplum Kongresi olarak tüm dünya işçi ve emekçilerinin, en çokta dünyanınyarısı olan ve dünyanın bütün angarya işlerini yapmak zorunda kalan #kadınların1Mayıs Dünya İşçi ve Emekçilerin mücadele ve dayanışma bayramını kutluyor vedünya toplumlarına sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Dünyayı Dayanışma Kurtaracak! 

Yaşasın işçilerin, emekçilerin, kadınların ve halkların dayanışması!

YaşasınBir Mayıs!

BijîYek Gulan!

BiciwîyoYew Gulane!

Longlive the 1st May!

مرحبا1 مايو

Tothe Press and the Public 

Wecelebrate the day of the struggle and solidarity of the May 1 World Workerswith the indispensable revolutionary and solidarity spirit of theinternational. The whole world has once again witnessed the importance of laborand solidarity, especially the health and science workers who distribute healthto people during this epidemic process.

We thank the all workers, labourerswith all our sincere feelings. Dearlaborers, workers, women and our valuable people! The geography we live is thecenter of the first production, the first scientific invention andenlightenment, as well as the cell of capitalist civilization, which transformsthe whole world into an unequal life. TheMesopotamian society in general and the Kurdistan society in particular are alabor society. The order of slavery built on the extortion of labor here hascolonized all the world labor today. Women,workers and laborers have been producing in this geography for centuries in theMesopotamian society. Now, it is time to say; “Who do we producefor?”  Recallinga word that was said in Mesopotamia in the early ages.

Now, it is time to say”Whoever milk the cow, the cow is their, whoever plots the land is their…”  Thesolution is in a new production and green world that does not colonize bothMesopotamia and other geographies. Workers, laborers, women and oppressedpeoples are like oak trees that grow all over the world and whose roots extendto every geography. Therefore, they can unit their voices and struggles allover the world. The solution is in international solidarity, where all workers,laborers, women, ecologists and oppressed peoples can unite while protectingtheir differences and originality. A world without production is unimaginable. However, we will never give up ourclaim to a democratic and socialist society in order to change a world whereworkers cannot get their rights and do not have humane working conditions, andto build an equal and free life. Because “Insistence in socialism is insistenceon being human.”

AsDemocratic Society Congress, we celebrate the struggle and solidarity of theworkers and laborers of all the world, and also the women who are the half ofthe world and who have to do all the chores of the world, and we wish a healthylife to the world communities.

SolidarityWill Save the World!    

Longlive workers, laborers, women and peoples’ solidarity!

Longlive the 1st May!

BijîYek Gulan!

BiciwîyoYew Gulane!

YaşasınBir Mayıs!

مرحبا1 مايو