Ermeni halkına uygulanan soykırım politikaları, günümüzde de, Kürt halkına karşı uygulanmaktadır

24 Nisan 1915’te Ermeni halkına dönük gerçekleştirilen soykırıma ilişkin yazılı basın açıklamamız.

İttihat ve Terakki Cemiyetinden başlayarak, Türkleştirme adı altında geliştirilen tek devlet, tek millet, tek dil oluşturma politikalarının sonucu olarak, tüm Anadolu ve Mezopotamya halkları büyük soykırım ve asimilasyon politikalarına tabi tutuldu, hala da tutulmaktadır.

Kürtler, Ermeniler, Süryaniler, Êzidîler, Çerkesler vb. birçok halk ve inanç kesimleri bu soykırımcı uygulamaları yaşadı. Bu soykırım uygulamalarının en kapsamlı, tahrip edici ve sonuçlarının da telafisi mümkün olmayanı hiç şüphesiz ki, 1915 Ermeni soykırımıdır. 1,5 milyon civarında Ermeni bu soykırımda katledildi.  Bir o kadarı da, yerlerinden ve yurtlarından sürüldü, binlerce yıllık tarihi birikim üzerinde oluşan tüm toplumsal dinamikler yok edildi.

Ermeni soykırımı ve insanlık trajedisinin üzerinden 103 yıl geçti. Ancak, tüm uluslararası kamuoyunun taleplerine, beklentilerine, aynı zamanda da, İnsanlığın vicdani çağrılarına rağmen, TC devleti, bu kirli ve insanlık dışı gerçekle yüzleşmekten kaçınmış, inkâr yoluna gitmiştir. Bu inkâr anlayışının sonucunda da, Ermeni halkına uygulanan soykırım politikaları, günümüzde de, Kürt halkına karşı uygulanmaktadır.

İttihat ve Terakki’nin, ırkçı, katliamcı ve soykırımcı politikaları, MHP’lişen AKP iktidarı eliyle güncellenerek Sur, Cizre, Silopi, Yüksekova, Nusaybin, Dargeçit vb. birçok Kürdistan şehrinde uygulamaya konulmuş, Kürt halkı büyük bir yıkım ve soykırıma tabi tutulmuştur. AKP-MHP iktidarı en son DAİŞ türevi çete artıklarını da yanlarına alarak, Suriye’nin en huzurlu, güvenli, istikarlı ve  barış şehri olan, tüm halkların demokratik   bir sistem içinde kendi kendini yönettiği Afrin’e saldırarak, işgal etti. Afrin işgaliyle soykırımcı  politikaların güncellenmiş halidir.

Bu politika ve uygulamaların, halklarımızın yüzyıldır sürdürdüğü özgür olma  iradesini ve direnişini yok edemediği, geçmiş deneyim ve tecrübelerle açığa çıkmıştır.

Bu değerlendirmeler ışığında; 1915 yılında, özelde Ermeni, genelde de, tüm Mezopotamya ve Anadolu halklarına karşı işlenen soykırım uygulamalarını bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

Devleti ve AKP hükümetini, geçmişle yüzleşerek, halklara karşı sürdürdüğü soykırım politika ve uygulamalarından vazgeçmeye çağırıyoruz.

Tüm,  Diaspora ’da ki Ermeni halkının acılarına ortak olduğumuzu belirterek, halklarımızın dayanışması ve ortak mücadelesi ile geleceğimizi özgürleştireceğimize olan inancımızı ifade etmek istiyoruz.

24.04.2018

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ

HALKLAR VE İNANÇLAR KOMİSYONU