DÜNYA ANADİL GÜNÜ KUTLU OLSUN

21 Şubat Dünya Anadil Günü dünya halkları ve Kürt Halkı için kutlu olsun. Dünya ana dil günü halkların ana dillerini sahiplendikleri, diliyle, kültürüyle ilgili taleplerini bir kez daha haykırmanın zamanları olmuştur.  

Ulus devlet paradigmasıyla yıllardır yok sayılan , ötekileştirilen, ana dilleri yok sayılan, asimilasyon uygulamalarıyla  tarih sahnesinden silinmeye çalışılan halklar  bu bayram gününü  dillerini sahiplenme,  varlığını sürdürme, bir hak arama ve bu anlamda bir direniş günü olarak yaşamışlardır.

Kürdistan’da  yüzyıldır  resmi dil Türkçe dışında herhangi bir dili konuşmak ya da kullanmak yasaklanmıştır. Kürtçe, Lazca, Ermenice, Arapça, Çerkezce  ana dil bu anlamda yok sayılmış,  halkların kültürel olarak da gelişimlerinin önüne geçilmek istenmiştir. Egemenlikçi zihniyet, farklılıkları yok etme temelinde bu dilleri asimilasyon politikalarına tabii tutmuştur.

Dil bir halkın varlık gerekçesidir, kültürüdür.  Dillere dönük gerçekleştirilecek bütün yönelimler esasında bir halkın varlığına kastetmiştir.

Anadil hakkı evrensel bir hak ve yaşamın temel anlamıdır. Kürtçe üzerindeki baskılar arttıkça varlık mücadeleside artacaktır. Dil ve kültür için verilen mücadele yaşamın kendisidir.

Bizler bu temelde artık bir an önce resmi dil algısı çerçevesinde bir yaşamı yaşamaktan öte, farklılıkların bir arada kendini özgürce ifade edebildiği, kültürlerini özgürce yaşayabildiği, geri asimilasyon politikalarının olmadığı bir yaşam istiyoruz.

Bu nedenle tüm halkımıza, siyasal ve sosyal yaşam alanları başta olmak üzere, bütün toplumsal yaşam alanlarında ana dilimiz Kürtçeyi kullanarak, asimilasyon ve inkar politikalarına karşı direnişi, ulusal bir tavır alışı ve seferberliği yükseltme çağrısını yapıyoruz

 Mücadelemizle özgür yaşamı yaratacağımıza olan inançla bütün Dünya Halklarının anadil gününü kutluyoruz.

21.02.2020

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ