Category: Yönergeler

Statü ve Hukuk Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

DEMOKRATİK TOPLUM KONGRESİ STATÜ VE HUKUK KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 1. BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, DTK kendisinin  ve bünyesinde oluşturulmuş komisyonların hukuksal çerçevesini oluşturmak,DTK nın amaçladığı ilke ve amaçlar doğrultusunda...