Category: Haber

Paris Katliamını unutturamayacaksınız!

Kapitalist-emperyalist sömürgeci sistemin tüm Ortadoğu’yu  ve Ortadoğu halklarını içine soktuğu savaş, toplum ve doğaya yönelik büyük katliamlar, göçler ve telafisi mümkün olmayan yıkımlarla her gün biraz daha büyüyerek ve derinleşerek devam etmektedir. Kapitalist-emperyalist sistemin yarattığı  yıkım politikaları ve uygulamalarına karşı...

Kongremize yönelik hukuksuz uygulamalar devam ediyor

Ortadoğu’nun jeo-stratejik  ve jeo-politik konumu, anti-demokratik devletlere ve rejimlere adeta yaşam alanı sunuyor. Bu nedenle yaşadığımız bölge, 3.kuşak insan haklarının konuşulduğu dünyada temel insan haklarının bile yaşam bulmakta zorlandığı bir eşiktedir. İnsanlığın beşiği olan Mezopotamya’da insana, kadına, çocuğa yanı sıra...