Category: Çalıştaylar

DÖÇ – Demokratik Özerklikte Kültür ve Sanat

DEMOKRATİK ÖZERKLİK ÇALIŞTAYI DEMOKRATİK ÖZERKLİKTE KÜLTÜR VE SANAT Bir irade beyanı olan demokratik özerklik halkın özyönetimidir. Öz yönetim ancak öz kimlikle oluşur.  Öz kimlik ise öz kültürün geliştirilmesi ve öz sanatın yaratılmasıyla mümkündür. Bu anlamda demokratik özerklik bu kültürü yaşatacak,...

DÖÇ – Demokratik Özerkliğin Sosyal Boyutu

DEMOKRATİK ÖZERKLİK ÇALIŞTAYI DEMOKRATİK ÖZERKLİĞİN SOSYAL BOYUTU Uygarlık tarihi, binlerce yıldır toplumların değerlerinin elinden çalındığı, parçalandığı bir tarihtir. Toplumsal kesimler, egemenlerin çıkarına hizmet eden kurumsallaşmalarla birlikte her türlü baskı ve sömürüyü 21. yüzyılda da derinlemesine yaşamaktadır. Toplumsal ahlak ve onun...