AKP yeni katliamlara davetiye çıkarıyor

DTK, Maraş ve 19 Aralık’taki cezaevi katliamlarına rağmen mücadelenin büyüyerek sürdüğünü belirterek, bu süreçte birlik olmanın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Türk devletinin katliamcı tarihine dikkat çekilen açıklamada, Maraş Katliamı’nın da devletin himayesi ve göz yumması ile MHP’li faşistler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Katliam ile Kürt halkının ulusal talepleri ve Türkiye’deki farklı toplumsal kesimlerin demokratik mücadelelerinin hedeflendiği belirtildi.

‘AYNI ZİHNİYETİ AKP SÜRDÜRÜYOR’

“Türkiye’nin tarihine kara bir leke olarak geçen Maraş katliamında yüzlerce Alevi yurttaşımız katledilmiş, yüzlercesi ağır yaralanmış evleri yakılıp yıkılmış, topraklarından göçertmeye zorlanmışlardır” vurgusunun yapıldığı açıklamada, şöyle devam edildi:

“Maraş Katliamı, Kürt halkı ve Alevi toplumu başta olmak üzere, Türkiye’deki tüm demokratik ve insanca bir yaşam talebi olan bütün toplumsal kesimlere karşı gerçekleştirilen ne ilk, ne de son katliam olmuştur. Halkımıza ve alevi toplumuna karşı Genç, Dersim, Ağrı, Zilan, Koçgiri vb. katliam politika ve uygulamaları, Maraş, Çorum,Sivas, Gazi, Amed, Koçgiri, Sur, Cizre, Nusaybin, Şırnak, Ankara ve daha bir çok yerde gerçekleştirilen yıkımlar ve katliamlarla sürekli güncellenerek sürdürülmüştür.

Yine 19 Aralık 2000 tarihinde Bayrampaşa cezaevinde başlatılıp, birçok cezaevinde sürdürülen baskı, işkence ve katliam uygulaması da aynı politikanın zindanlarda devrimci, demokrat, yurtsever tutsaklar üzerinden uygulamaya geçirilmesiydi. ‘Hayata Dönüş Operasyonu’ adı altında devrimci-demokratik mücadelenin ve direnişin bütün topluma büyük bir moral, cesaret, inanç, kararlılık ve mücadele ruhu kazandırdığı zindan direnişini tümden tasfiye etmek hedeflendi. 30 devrimci tutsağın katledildiği, yüzlercesinin ağır yaralandığı bu katliam uygulaması da Maraş Katliamı gibi Türkiye Cumhuriyetinin tarihinde bir insanlık suçu ve kara leke olarak yerini almıştır.”

AKP’nin de yeni katliamlara davetiye çıkarırcasına zindanlarda tek tip elbise politikasını yeniden uygulamaya koymaya çalıştığına dikkat çekilen açıklamada, “Öte yandan Maraş Katliamı’nın yeni bir provasının zemini oluşturulmak istenmektedir. Malatya’da Alevi yurttaşlarımızın evlerine ‘X’ işareti konularak Maraş Katliamı hatırlatılmakta, tehdit ve şantajla Alevi yurttaşlarımız sindirilerek, yurtlarını terk etmeye zorlanmaktadırlar” denildi.

‘KATLİAMA RAĞMEN MÜCADELE BÜYÜDÜ’

DTK’nin açıklamasında, katliamlara rağmen mücadelenin sürdüğüne değinilerek, şunlar belirtildi:

“Türkiye ve Kürdistan’da bu kırk yıllık süreçte, halklarımızın demokrasi ve özgürlük mücadelesi büyük bir ivme kazanarak çok büyük kazanımlar elde etmiş, halklarımızın geleceğe umutla bakması için önemli değerler ortaya çıkarmıştır. Bu mücadele sonucundadır ki, sömürgeci, inkârcı, asimilasyoncu, baskı, işkence, tutuklama ve katliam uygulamalarından beslenen sistem bütün çürümüşlükleri ile büyük bir tıkanmayı ve çözülmeyi yaşamaktadır.

Türkiye için bir utanç tablosu olan Maraş, Bayrampaşa vd. tüm katliam uygulamalarının sorumlularının adil bir yargı mekanizması içerisinde yargılanmaları ve hak ettikleri cezaları almaları halklarımızın ve tüm insanlığın ortak talebi ve beklentisidir.

‘BİRLİK HAYATİ ÖNEMDE’

Bütün bu insanlık dışı işkence ve katliamların bir daha yaşanmaması için kendine insanım diyen herkesin bu politikalara ve uygulamalara karşı insani ve demokrat bir duruş göstermesi ve büyük bir duyarlılık içerisinde mücadele birlikteliği yapması hayatidir.

Karanlıkların aydınlatılması, katillerin yargılanması, Türkiye ve Kürdistan’daki tüm farklı kimliklerin, inançların ve kültürlerin eşit, adil ve özgürce ve birlikte kendilerini yaşayabilmeleri, gelecek yüzyılı özgürlükler ve aydınlıklar yüzyılı yapmak için bütün demokratik kesimleri demokratik mücadelede ortaklaşmaya çağırıyoruz.

Bu bilinçle, Maraş ve Bayrampaşa zindan katliamlarını bir kez daha şiddetle kınıyor, lanetliyoruz.”

KAYNAK : ANF